Nasazení


Požadavky na software

  • Centrální server – Windows 7,8 Profesional pro malé callcentrum nebo Windows Server  pro velké callcentrum
  • Operátorská stanice – Windows (7,8) Home
  • Datové úložiště – libovolné Windows nebo Linux řešení FTP serveru (není povinné, zvukové soubory lze ukládat i na hlavní server)

 

Požadavky na hardware

  • Centrální server – závislé na počtu operátorů
  • Operátorská stanice – v podstatě jakýkoli funkční počítač 
  • GSM nebo ISDN brány - podporující VOIP technologii a konkrétně protokol SIP
  • Datové úložiště – jakékoli datové uložiště (NAS) s podporou FTP protokolu
Chcete vypracovat nabídku?