Vlastnosti


Vlastnosti software FlexiCall

 • automatické vytáčení z databáze
 • vyvolání hovoru operátorem  nezávisle na kampani (přímé hovory)
 • možnost využití GSM nebo ISDN bran – např. 2N VoiceBlue Lite – systém plánuje hovory přes více bran
 • rozdělení provozu na kampaně – každá kampaň je vyřizována separátně (ale paralelně)
 • rozdělení provozu dle pracovišť - lze jedním systémem ovládat více pracovišť
 • hromadné nahrávání čísel pomocí importu dávkových souborů
 • nahrávání a archivace zvukových souborů hovorů
 • nastavitelné před-vytáčení - dovoluje nastavit počet dopředu před - vytáčených hovorů nahrávání hovorů a pře-poslech - hovory jednotlivých operátorů s klienty jsou nahrávány a následně ukládány na ftp server, odkud lze hovory znova otevřít a přehrát pomocí administračního rozhraní.
 • blackList – čísla na které se nesmí telefonovat i přesto, že byly importovány
 • odložené volání – operátor může několikanásobně naplánovat nová volání (pokračování komunikace s klientem)
 • sledování chování operátorů – doba v pauze, doba volání, doba zápisu dat
 • dashboard a statistiky - systém poskytuje informace o stavu obvolávání a různé další přehledy
Chcete vypracovat nabídku?